Čo je podielový fond

Definícia podielového fondu, podielové listy, kurz podielového fondu, uzavretý a otvorený podielový fond, výnos, riziko a likvidita podielových fondov, profesionálna správa majetku a investičná stratégia pri podielových fondoch.
Podielový fond je spoločný majetok podielnikov (investorov). Tento majetok je zhromaždený správcovskou (investičnou) spoločnosťou, ktorá vydáva podielnikom výmenou za vložené peniaze tzv. podielové listy. Podielový list je cenný papier, ktorý môže mať buď listinnú alebo zaknihovanú podobu a môže znieť na jeden alebo viac podielov v podielovom fonde. Pravidlá pre zakladanie a obhospodarovanie fondov sú stanovené zákonom č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

Kurz podielového listu je presná informácia o tom, ako sa mení zhodnotenie portfólia fondu. A preto pri predaji podielových listov investor získa svoj podiel na majetku fondu, nie nejakú fiktívnu burzovú cenu.

Podielový fond môže byť uzavretý alebo otvorený. V prípade uzavretého fondu musí správca zabezpečiť jeho obchodovateľnosť na verejnom trhu a právo predložiť podielový list na vyplatenie má podielnik až po uplynutí doby, na ktorú bol fond založený. Otvorený podielový fond ponúka podielnikom možnosť kedykoľvek z fondu vystúpiť a požiadať o vyplatenie aktuálnej hodnoty podielu. Pre zrejmé výhody otvorených podielových fondov smeruje väčšina investícií práve do týchto typov fondov.

Dokument obsahujúci investičnú politiku fondu a informácie o zakladateľovi fondu sa nazýva prospekt. Je to základný zdroj informácií, s ktorým by sa mal investor zoznámiť ešte pred investovaním do fondu.

Ako u každej investície, aj tuná je nutné zvážiť 3 základné parametre:
  1. výnos – koľko danou investíciou získam
  2. riziko – aké veľké hrozí nebezpečenstvo, že stratím časť investovaných prostriedkov
  3. likvidita – ako rýchlo a za akých podmienok môžem svoju investíciu premeniť na hotové peniaze
Otvorené podielové fondy ponúkajú veľmi zaujímavú kombináciu týchto 3 parametrov a ďalšie výhody v porovnaní s ostatnými investíciami.

Profesionálna správa majetku

Fondy, respektíve správcovské investičné spoločnosti, zamestnávajú analytikov a manažérov, ktorí vyhľadávajú najatraktívnejšie investičné spoločnosti a majú k dispozícii oveľa väčší objem informácií, než by mohol nazhromaždiť individuálny investor. Objem spravovaných prostriedkov fondov taktiež umožňuje investovať do cenných papierov, ktoré si drobný investor sám kúpiť nemôže (napríklad štátne dlhopisy), alebo urobiť niektoré investície za výhodnejších podmienok. Hospodárenie podielového fondu účtuje správcovská investičná spoločnosť oddelene od svojho vlastného hospodárenia, tým pádom majetok podielového fondu nemôže použiť na uhradenie svojich vlastných záväzkov. Majetok fondu patrí v plnom rozsahu iba podielnikom. Na správcovské spoločnosti a kolektívne investovanie dozerá Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS), ktorá je členom Európskej asociácie fondov a správcovských spoločností (EFAMA) i celosvetovej Medzinárodnej asociácie investičných fondov (IIFA).

Obmedzenie rizika

Portfóliá všetkých fondov tvorí veľké množstvo cenných papierov (dlhopisov, akcií, podielových listov iných fondov a prostriedkov uložených na termínovaných vkladoch), takže pokles ceny niektorého z nich má na celkový výnos iba malý vplyv. Naviac je k dispozícii široká škála fondov s rôznou rizikovosťou, od fondov peňažného trhu s minimálnym rizikom, až po agresívne akciové fondy, ktoré ponúkajú potenciálne vysoký výnos, ale aj nebezpečenstvo, že investor môže časť vložených prostriedkov stratiť.

Vysoká likvidita

Zatiaľ čo napríklad u termínovaných vkladov v banke je možné úspory vybrať až po uplynutí dohodnutej doby (niekedy je možné termínovaný vklad vybrať aj predčasne, ale za vysokú zmluvnú pokutu), podielové listy je investičná spoločnosť povinná odkúpiť kedykoľvek. Maximálna doba pre výplatu peňazí je síce väčšinou 30 dní, ale takmer všetky investičné spoločnosti prevádzajú peniaze svojim klientom oveľa skôr. Predovšetkým u dcérskych spoločností veľkých bánk môžete mať peniaze na svojom účte už za dva až štyri dni po príkaze k predaju.

Každý z fondov má inú investičnú stratégiu a hodí sa pre iný typ investorov.Viac o podielových fondoch

Čo je podielový fond
Typy podielových fondov a ich investičné strategie
Prečo investovať do podielových fondov
Čo je scoring fondov
Výpočet výnosu z investície do podielového fondu
Investičný fond a jeho porovnanie s podielovým fondom
Podielové fondy aktuálne kurzy


Zdieľajte článok, stránku na sociálnych sieťachPodielové fondy

Kurzy mien online

EUR/USD
EUR/GBP
EUR/CHF
EUR/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
USD/MXN
USD/CNY
USD/KRW
USD/CAD
USD/JPY
USD/CHF
Zdroj dát: fxdd.com, spracovanie dát

Komodity ceny online

Ropa
Zlato
Striebro
Ceny v USD, zdroj: fxdd.com, sprac. dát
Obchodovanie s komoditami a forexom
sa spája s vysokou mierou rizika
 

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist