Výhody a nevýhody platenia DPH (príklady)

Kedy je výhodné byť platiteľom DPH (dane z pridanej hodnoty) a kedy neplatiteľom DPH. Praktické príklady na vysvetlenie princípu fungovania DPH.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) patrí medzi nepriame dane, ktoré nepriamo platia všetci občania v cene tovarov / služieb. To, že občania a subjekty, ktoré nie sú zaregistrované za platiteľov DPH, daň z pridanej hodnoty platia, ešte neznamená, že majú nárok na odpočet alebo vrátenie takto zaplatenej DPH. Túto možnosť majú iba registrovaní platitelia DPH. Pre vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s DPH pozri článok Čo je DPH (daň z pridanej hodnoty).

Podnikatelia a živnostníci stoja často pred dilemou, či sa im oplatí byť alebo nebyť platiteľom DPH, pretože platiteľom DPH sa podnikateľ môže stať aj dobrovoľne. Pokiaľ však podnikateľ alebo firma prekročia obrat vo výške 49 790 EUR za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, majú podľa zákona povinnosť sa zaregistrovať za platiteľov DPH.

Zjednodušene sa dá povedať, že neplatiteľ DPH kupuje tovar/službu s DPH, ak kupuje od platiteľa. Ak kupuje tovar/službu od neplatiteľa, tak bez DPH. Neplatiteľ DPH predáva svoj tovar/službu vždy bez DPH, bez ohľadu na to, či ho predáva platiteľovi alebo neplatiteľovi DPH. Platiteľ DPH vždy predáva svoj tovar/službu s DPH, platiteľovi aj neplatiteľovi DPH. Rozdiel je v tom, že ak je kupujúci platiteľ DPH, môže si uplatniť odpočet tej DPH, ktorú takto zaplatil. Odpočet znamená, že pri daňovom priznaní DPH si sumu DPH, ktorú takto zaplatil, odpočíta od sumy DPH, ktorú jemu zaplatili jeho zákazníci a štátu odvedie iba ich rozdiel. Platiteľovi DPH tých 20% DPH, ktoré zaplatil za tovar od iného platiteľa DPH, štát vlastne "vráti naspäť", ale neplatiteľovi nevráti nič. Čiže neplatiteľ DPH to vlastne v konečnom dôsledku kúpi o 20% drahšie.

Nedá sa však zovšeobecniť, či je výhodné byť alebo nebyť platiteľom DPH. Vždy to totiž záleží na konkrétnom prípade, pre niekoho to môže byť výhodné, pre iného nie. Najlepšie je sa rozhodnúť podľa toho, či sú platiteľmi DPH príslušní odberatelia a dodávatelia. Ak sú, potom je výhodnejšie tiež byť platiteľom DPH. Ak nie sú, potom je výhodnejšie byť neplatiteľom DPH. Súvisí to s tým, že keď platiteľ DPH nakupuje/predáva tovar/službu od platiteľa/platiteľovi DPH, zaplatenú DPH (DPH na vstupe) si odpočíta od prijatej DPH (DPH na výstupe) a štátu odvedie iba tento rozdiel, prípadne ak mu vyjde preplatok, štát mu ho vráti. Ak platiteľ DPH predáva neplatiteľovi DPH, tak pre toho neplatiteľa DPH je to nevýhodné, lebo sa mu vlastne navýši cena o DPH.

Po založení je každá firma neplatiteľom DPH. Zaregistrovať sa môže za platiteľa DPH na daňovom úrade, kde jej pridelia identifikačné číslo platiteľa DPH (IČ DPH). Podľa tohto čísla sa dá rozlíšiť, či ide o platiteľa alebo neplatiteľa DPH. Neplatiteľ DPH udáva DIČ, plátiteľ DPH udáva tzv. IČ DPH, čo je číslo rovnaké ako DIČ, akurát je pred ním kód krajiny. U nás to je SK.

Pre porovnanie si ukážeme ako pristupuje ku kalkulácii tovaru podnikateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, a podnikateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Platiteľ DPH pri nákupe a predaji tovaru - príklad:
Platiteľ DPH nakúpi tovar od iného platiteľa DPH v hodnote 120 euro = 100 euro základ dane + 20 euro daň z pridanej hodnoty. DPH vo výške 20 euro si môže odpočítať ako daň na vstupe (20% DPH na vstupe).

Pri stanovovaní predajnej ceny si na to dá svoju maržu vo výške 30% z nákupnej ceny bez DPH. Predajná cena bude teda: nakúpná cena bez DPH 100 euro + marža 30 euro + DPH 26 euro (20% DPH na výstupe z hodnoty 130 euro) = 156 euro.

Z hľadiska DPH to bude vyzerať nasledovne : DPH na výstupe 26 euro – DPH na vstupe 20 euro = 6 euro. Suma DPH na výstupe je v tomto prípade vyššia ako suma DPH na vstupe a pre platiteľa DPH vzniká vlastná daňová povinnosť, čo znamená, že musí odvediesť správcovi dane 6 euro v najbližšom daňovom priznaní k DPH.

Zisk platiteľa DPH pre účely dane z príjmu je v tomto prípade 30 euro (130 euro -100 euro).

Neplatiteľ DPH pri nákupe a predaji tovaru - príklad:
Neplatiteľ DPH nakúpi tovar od platiteľa DPH v hodnote 120 euro = 100 euro základ dane + 20 euro daň z pridanej hodnoty. DPH vo výške 20 euro si nemôže odpočítať ako DPH na vstupe, pretože nie je zaregistrovaný ako platiteľ DPH.

Pri stanovovaní predajnej ceny si na to dá svoju maržu vo výške 30% z nákupnej ceny s DPH . Predajná cena bude teda: nákupná cena s DPH 120 euro + marža 36 euro = 156 euro.

Z hľadiska DPH to bude vyzerať nasledovne : 0

Zisk neplatiteľa DPH pre účely dane z príjmu je v tomto prípade 36 euro (156 euro – 120 euro)

Neplatiteľ DPH musí zdaniť daňou z príjmov čiastku 36 euro, kým platiteľ DPH iba 30 euro, lebo 6 euro už štátu odviedol na dani z pridanej hodnoty.

Príklad prevádzkovateľa internetových stránok:
Prevádzkovateľ internetových stránok chce zarábať peniaze predajom reklamy na týchto stránkach. Predpokladá, že jeho príjmy neprekročia sumu 2 500 euro za rok. Je pre neho výhodnejšie byť platcom alebo neplatcom DPH?

Odpoveď:
Záleží na tom, či nakupuje veľa tovaru/služieb s DPH. Ak áno, vtedy sa mu to oplatí, pretože od DPH, ktorú by mal odviesť štátu si odpočíta DPH, ktorú zaplatil iným firmám za ich tovar/službu. Napríklad ak za rok vyfakturuje prevádzkovateľ internetových stránok reklamu za 2 500 euro bez DPH + 500 euro DPH (20%), týchto 500 euro by mal odviesť štátu. Ak však zároveň nakúpi pre svoju firmu rôzny tovar/služby, napr. počítač, webhostig, kancelárske potreby, mobil, atď., celkovo napríklad za 1 000 euro bez DPH + 200 euro DPH, potom môže od 500 euro (DPH na výstupe) odpočítať 200 euro (DPH na vstupe) a rozdiel 300 euro (tzv. vlastná daňová povinnosť) odvedie štátu, čiže vlastne "ušetrí" 200 euro, ktoré si mohol odpočitať. Po roku teda zarobí 2 500 euro – 1000 euro + 500 euro – 300 euro = 1 700 euro.

Ak by nebol platiteľom DPH, tak vyfakturuje 2 500 euro vrátane DPH, nakúpi tovar za 1 200 euro vrátane DPH, žiadny odpočet DPH robiť nemôže, teda mu zostane: 2 500 euro – 1 200 euro = 1 300 euro.

Z toho vyplýva, že čím viac bude prevádzkovateľ nakupovať služby a tovary od iných platcov DPH, tým viac sa aj jemu oplatí byť platcom DPH. Naopak, ak nebude mať výdavky, ktoré by si si dal do odpočtu DPH (čiže nebude nakupovať tovar/služby od iných platcov DPH), nemá pre neho význam byť platcom DPH.

Ďalšia vec, ktorá sa berie v úvahu je, či sú odberatelia / zákazníci platcami alebo neplatcami DPH. Ak sú neplatcami DPH a prevádzkovateľ je platcom DPH, je to pre nich nevýhodná situácia, lebo nakupujú v cenách navýšených o 20% DPH, ktorú im ako neplatcom DPH už nikto nevráti.

Image courtesy of Sira Anamwong at FreeDigitalPhotos.net

Mohlo by vás zaujímať:
Čo je DPH (daň z pridanej hodnoty)


Zdieľajte článok, stránku na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené

Podnikanie, Dane, DPH

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist