Čo je nemocenské poistenie

Vysvetlenie pojmov nemocenského poistenia, uplatnenie nároku na nemocenskú dávku.

Nemocenské poistenie je poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Patrí do oblasti sociálneho poistenia.

Povinne nemocensky poistení sú zamestnanec a SZČO (pozri zákon pre detailné informácie a výnimky). Dobrovoľne nemocensky poistená osoba je osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území SR trvalý pobyt, povolenie na prechodný alebo trvalý pobyt.

Nárok na nemocenskú dávku má:
  • zamestnanec
  • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
  • fyzická osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Uplatnenie nároku:
  • predložením žiadosti o nemocenskú dávku (tlačivo Sociálnej poisťovne) potvrdenej lekárom zdravotníckeho zariadenia v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Na potvrdení je žiadateľ povinný vyplniť a podpísať vyhlásenie.
  • v prípade viacerých nemocenských poistení ošetrujúci lekár vystaví potvrdenie osobitne pre každé z nich

Zo systému nemocenského poistenia sa poskytujú:
  • nemocenské pre prípad dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby, úrazu alebo nariadeného karanténneho opatrenia. Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti, poskytuje zamestnancovi náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnávateľ. Samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti
  • ošetrovné , ak poistenec osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), za stanovených podmienok, alebo ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do desiatich rokov veku, za stanovených podmienok
  • vyrovnávacia dávka, určená len pre zamestnankyňu, ak počas tehotenstva alebo počas materstva do konca 9. mesiaca po pôrode, je preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala je zakázaná tehotným ženám, resp. matkám do konca 9. mesiaca po pôrode alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materstvo, kde dosahuje nižší príjem
  • materské, na ktoré má nárok poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní

Zdieľajte článok, stránku na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené

Zdravotné a sociálne poistenie

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist