Čo je dôchodkové starobné poistenie

Vysvetlenie pojmov dôchodkového poistenia, 3 piliere dôchodkového poistenia, sadzby poistného na odvody.

Dôchodkové poistenie je poistenie pre zabezpečenie príjmu v starobe, pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia. Patrí do sociálneho poistenia a je zložené zo starobného poistenia a invalidného poistenia. Sociálne poistenie je pre niektorých poistencov povinné, pre iných dobrovoľne. Povinné sociálne poistenie vyplýva z titulu pracovného pomeru. Samostatne zárobkovo činné osoby sú povinne poistené až po splnení určitých podmienok. Sociálne poistenie vykonáva Sociálna poisťovňa.

V oblasti dôchodkového poistenia sa po reforme dôchodkového systému zriadil tzv. druhý a tretí pilier dôchodkového poistenia (prvým pilierom je tzv. štátne dôchodkové poistenie). Druhý pilier spočíva v tom, že zamestnanec si môže zvoliť, či zostane len v starom systéme (t. j. nárok bude mať len na štátny dôchodok) alebo sa zapojí do nového, čo v praxi znamená, že časť odvodov na dôchodkové poistenie bude ukladať na súkromný účet vedený dôchodkovou správcovskou spoločnosťou („DSS“). Tretí pilier dôchodkov sú dobrovoľné možnosti dodatočného zaistenia. Ide najmä o doplnkové dôchodkové poistenie (DDP), rôzne formy životného poistenia, investovanie do podielových fondov atď.

Povinné dôchodkové poistenie u fyzickej osoby ktorá je v pracovnom pomere, v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere vzniká dňom vzniku spomínaného pomeru a zaniká dňom skončenia uvedeného pomeru. V zákone o socialnom poistení sú uvedené osoby, ktoré majú povinnosť byť dôchodkovo poistené. V prípade, že fyzická osoba nepodlieha tejto povinnosti, môže byť poistená dobrovoľne.

Sadzby poistného na důchodkové starobné poistenie:
  • zamestnanec, ktorý nie je sporiteľ, 4% z vymeriavacieho základu
  • zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ, 14% z vymeriavacieho základu
  • povinne dôchodkovo poistená SZČO, ktorá nie je sporiteľ, 18% z vymeriavacieho základu
  • dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 18% z vymeriavacieho základu
  • štát za fyzické osoby, ktoré nie sú sporitelia, 18% z vymeriavacieho základu
  • Sociálna poisťovňa za poberateľov úrazovej renty, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí nie sú sporitelia, 18% z vymeriavacieho základu (zvyčajne sa rovná hrubému mesačnému príjmu občana)

Dôchodkové odvody na starobné poistenie sa platia každý mesiac a z týchto odvodov (poistenia) vám v budúcnosti po splnení podmienok nároku bude Sociálna poisťovňa vyplácať starobný dôchodok z 1. piliera, predčasný starobný dôchodok z 1. piliera a v prípade vášho úmrtia bude vašim pozostalým vyplácať pozostalostné dôchodky (vdovský, vdovecký, sirotský). Zaplatené odvody Sociálna poisťovňa priebežne používa na vyplácanie takýchto starobných a pozostalostných dôchodkov súčasným dôchodcom. Odvody sa vypočítavajú a platia z tzv. vymeriavacieho základu, ktorý sa zvyčajne rovná hrubému mesačnému príjmu občana.

Zdieľajte článok, stránku na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené

Zdravotné a sociálne poistenie

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist