Vylúčenie zodpovednosti

 

Právne vyhlásenie

Informácie obsiahnuté na webových stránkach www.kurzy-online.sk zverejňujú osoby Ing. Branislav Sobotka, Ing. Paula Hrešková a spoločnost Kurzy.cz, spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. so sídlom Na Poříčí 1070/19, Nové Město, 110 00 Praha 1 (ďalej jednotlivo a spoločne ako prevádzkovateľ serveru www.kurzy-online.sk). Prevádzkovateľ serveru www.kurzy-online.sk umožňuje iným osobám zverejňovať informácie na serveri Kurzy.cz (najmä články a príspevky do diskusií).

Používanie webovej stránky

Informácie zverejnené na serveri www.kurzy-online.sk sú, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak, zverejnené výlučne pre informáciu verejnosti a nepredstavujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčania, ani nie sú určené na účely podnikania tretích osôb.

Prevádzkovateľ servera www.kurzy-online.sk vynakladá pri tvorbe a aktualizácii webovej stránky všetko primerané úsilie a starostlivosť, aby zabezpečil správnosť a aktuálnosť zverejnených informácií, ale nemôže zaručiť presnosť a aktuálnosť poskytnutých informácií. Ak nami poskytnuté informácie použijete bez overenia ich správnosti a aktuálnosti alebo ako investičné poradenstvo či investičné odporúčania alebo pre svoje vlastné podnikanie, robíte tak na vlastné uváženie, náklady a riziko.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Prevádzkovateľ servera www.kurzy-online.sk vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody vyplývajúce z prístupu na webové stránky www.kurzy-online.sk a ich používania. Prevádzkovateľ servera www.kurzy-online.sk neposkytuje žiadnu záruku bezchybnej a nepretržitej prevádzky servera www.kurzy-online.sk, ani záruku, že bude poskytovať informácie aj v budúcnosti v rovnakom rozsahu ako v súčasnosti. V tejto súvislosti prevádzkovateľ serveru www.kurzy-online.sk vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody.

Informácie od tretích strán, produkty a služby tretích strán, reklama, hypertextové odkazy

Ak prevádzkovateľ serveru www.kurzy-online.sk zverejňuje alebo umožňuje zverejňovať na stránkach serveru Kurzy.cz informácie od tretích strán, informácie o produktoch alebo službách tretích strán, vrátane reklamy alebo hypertextových odkazov na takéto produkty alebo služby, potom, ak nie je v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak, prevádzkovateľ serveru www.kurzy-online.sk zverejnením uvedených informácií nevyjadruje svoj súhlas so zverejnenými informáciami ani neposkytuje žiadne odporúčania na používanie uvedených informácií, produktov alebo služieb tretích strán alebo webových stránok tretích strán, na ktoré vedú hypertextové odkazy. Prevádzkovateľ serveru www.kurzy-online.sk starostlivo vyberá tretie strany, ktorým umožňuje zverejnenie informácií na serveri www.kurzy-online.sk (to sa netýka diskusných príspevkov a reklamy), ale potom vopred neoveruje pravdivosť, presnosť, primeranosť, spoľahlivosť, aktuálnosť alebo úplnosť konkrétnych zverejnených informácií alebo informácií uvedených na webových stránkach tretích strán, na ktoré vedú hypertextové odkazy, ani kvalitu, funkčnosť alebo spoľahlivosť produktov alebo služieb tretích strán.

Práva duševného vlastníctva

Pre nekomerčné a spravodajské účely je povolené kopírovať, sťahovať alebo akýmkoľvek spôsobom publikovať, šíriť alebo reprodukovať informácie alebo akékoľvek dokumenty z nášho servera bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa servera Kurzy, s výnimkou informácií a textov, kde je uvedený iný autor ako server www.kurzy-online.sk, alebo informácií či dokumentov, kde je to výslovne vylúčené. V prípade obrázkov platí predchádzajúca veta len vtedy, ak je zrejmé, že práva k obrázku patria serveru www.kurzy-online.sk (napr. v grafoch je vložený vodoznak kurzy-online.sk, www.kurzy-online.sk, Kurzy.cz alebo www.kurzy.cz). Server www.kurzy-online.sk však musí byť vždy uvedený ako zdroj informácií alebo dokumentov (pri zverejnení na webovej stránke s odkazom na https://www.kurzy-online.sk). Zo servera www.kurzy-online.sk však nesmú byť preberané žiadne informácie robotickou cestou, pokiaľ to nebolo vopred výslovne dohodnuté s prevádzkovateľom servera www.kurzy-online.sk.

Toto vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti bolo zverejnené 2. septembra 2023 a môže byť prevádzkovateľom servera www.kurzy-online.sk kedykoľvek zmenené.

Zdieľajte článok, stránku na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist