Čo je garančné poistenie

Vysvetlenie pojmov garančného poistenia a jeho sadzby, nárok na dávku garančného poistenia.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Patrí do sociálneho poistenia. Sociálne poistenie je pre niektorých poistencov povinné, pre iných dobrovoľné. Povinné sociálne poistenie vyplýva z titulu pracovného pomeru. Samostatne zárobkovo činné osoby sú povinné platiť sociálne poistenie až po splnení určitých podmienok. Sociálne poistenie vykonáva Sociálna poisťovňa.

Nárok na dávku garančného poistenia má zamestnanec garančne poisteného zamestnávateľa, ak sa takýto zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca, ktoré sú taxatívne ustanovené v zákone o sociálnom poistení. Táto dávka sa vypláca zo základného fondu garančného poistenia. Dávka však môže byť najviac do výšky trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý sa určí ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Garančne poistený je zamestnávateľ:
  • zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu (najmä v pracovnom pomere, obdobnom právnom vzťahu, t.j. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti)
  • člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu

Sadzba poistného pre zamestnávateľa na garančné poistenie je 0,25 % z vymeriavacieho základu (vymeriavaci základ sa zvyčajne rovná hrubému mesačnému príjmu občana).

Zdieľajte článok, stránku na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené

Zdravotné a sociálne poistenie

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist