Čo je zdravotné poistenie

Vysvetlenie pojmov zdravotného poistenia, rozdiel medzi poistným a preddavkami na poistné.

Zdravotné poistenie je poistenie, ktorého účelom je zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých ľudí. Rozlišujeme povinné verejné zdravotné poistenie, dobrovoľné verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie (to posledné obvykle dáva poistencom možnosť na širší rozsah zdravotného poistenia v porovnaní s verejným zdravotným poistením). Verejné zdravotné poistenie vykonávajú zdravotné poisťovne.

Poistným sa rozumie celoročná čiastka, zúčtovaná v rámci ročného zúčtovania poistného, ktorá závisí predovšetkým od výšky skutočného príjmu (vymeriavacieho základu), dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné sú iba zálohovo odvádzané finančné čiastky poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní poistného. Preddavok zamestnancov a zamestnávateľa je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je takýto deň určený, preddavok za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Preddavok SZČO (osoby samostatne-zárobkovo činnej) a osoby tzv. dobrovoľne nezamestnanej, je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Poistné na zdravotné poistenie platí:
  • zamestnanec
  • zamestnávateľ
  • samostatne zárobkovo činná osoba
  • dobrovoľne nezamestnaná osoba
  • štát

Za zamestnanca (ako aj zamestnávateľa) vypočítava a odvádza preddavky zamestnávateľ. SZČO a osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná si vypočítavajú a odvádzajú preddavky na poistné samy. V určitých prípadoch je platiteľom preddavkov (a tiež poistného) štát.

Zdieľajte článok, stránku na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené

Zdravotné a sociálne poistenie

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist