Porovnanie s.r.o. a živnosti – výhody a nevýhody

Spoločnosti s ručením obmedzených (s.r.o. alebo "eseročka") a živnosť, dve najbežnejšie formy podnikania, kedy je ktorá forma výhodnejšia a prečo.

Živnostenské podnikanie (živnostník je fyzická osoba) a spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) sú najbežnejšie právne formy podnikania. Každá z nich má svoje výhody a nevýhody. Ktorá forma podnikania je pre koho výhodnejšia závisí od mnohých faktorov, hlavne však od predmetu podnikania a výšky daňovo-odvodového zaťaženia.

V otázke minimalizácie rizika z podnikateľského neúspechu vychádza jednoznačne lepšie s.r.o. („eseročka“). Ako napovedá samotný názov s.r.o., ide o obchodnú spoločnosť (právnickú osobu) s obmedzeným ručením. To znamená, že s.r.o. zodpovedá veriteľom za svoje záväzky iba majetkom spoločnosti, pričom spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky ich nesplatených kapitálových vkladov zapísaných v obchodnom registri (po ich úplnom splatení už za záväzky spoločnosti neručia). Tieto vklady musia zložiť vopred (pred podaním návrhu na zápis najmenej vo výške 30 %, pri jednoosobovej spoločnosti v plnej výške) a ich suma musí byť minimálne 5 000 EUR (základné imanie s.ro.), pričom vklad každého zo spoločníkov musí byť aspoň 750 EUR. A to je najväčšia výhoda s.r.o. oproti fyzickej osobe podnikateľovi, kde živnostník ručí celým svojim disponibilným majetkom (pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov aj majetkom manželky/manžela).
Pre Vašu laserovú tlačiareň odporúčame kvalitný toner HP CF283A. Výhodná sada obsahuje: 2x kompatibilný laserový toner HP CF283A a 100ks kopírovacieho papiera Artist GEO 80g/m², formátu A4.
V otázke daňovo-odvodového zaťaženia to nie je také jednoznačné. Výška zaplatenej dane z príjmov závisí aj od spôsobu uplatňovania daňových výdavkov (nákladov), čiže aj od spôsobu vedenia účtovníctva. Živnostník má na výber viac spôsobov uplatňovania výdavkov. Môže si vybrať, či chce viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo uplatňovanie paušálnych výdavkov. Dokonca môže tento spôsob každoročne meniť podľa svojej konkrétnej situácie. Čo sa týka fiktívnych paušálnych výdavkov, tie sú obmedzené. Pri ročnom príjme vyššom ako 12 600 eur je tá hranica 420 eur mesačne (resp. 5 040 eur ročne), preto pri vysokých obratoch uplatňovanie paušálnych výdavkov už nie je výhodné. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže viesť len podvojné účtovníctvo, ale má flexibilnejšie daňové a odvodové zaťaženie. Pre rok 2015 je minimálna daň pre s.r.o. (daňová licencia) 480 eur, 960 eur alebo 2 880 eur. Novovzniknuté s.r.o. síce za prvé zdaňovacie obdobie daňovú licenciu neplatia, ale v ďalších zdaňovacích obdobiach už áno. Pre s.r.o. platí sadzba dane z príjmov právnickej osoby, ktorá je aktuálne 22 %, pre živnostníkov platí sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá je 19 %, prípadne 25 %. Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby vo výške 25 % sa používa až na tú časť základu dane, ktorá presiahne 35 022,31 eur, ale porovnávanie 22 % a 19 % sadzby dane neprináša relevantné závery, pretože výpočet základu dane z príjmov môže byť v oboch formách podnikania odlišný.

Pri vzniku/zakladaní spoločnosti je s.r.o. je v porovaní so živnosťou administratívne náročnejšia aj drahšia. U živnosti, či už voľnej alebo viazanej, stačí osvedčenie o živnostenskom oprávnení. U s.r.o. sa okrem živnostenských listov vyžaduje aj zápis spoločnosti do Obchodného registra, zaregistrovanie na daňovom úrade k plateniu dani z príjmu atď. Sú to administratívne aj cenovo oveľa náročnejšie právne úkony, preto dnes na trhu existujú špecializované odborné firmy, akýsi prostredníci, ktorí za určitý poplatok za Vás vybavia všetky administratívne záležitosti za pár pracovných dní. K novo založenej s.r.o. vedia dokonca zabezpečiť aj sídlo spoločnosti, virtuálnu kanceláriu, prenájom zasadacích miestností, usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti atď. Existuje dokonca aj možnosť kúpiť si hotovú už založenú spoločnosť (tzv. ready made spoločnosť), ktorá je založená iba za účelom predaja.

Dôležitým porovnávacím faktorom je aj možnosť použitia dosiahnutého zisku na súkromné potreby. U živnosti je to neobmedzené, živnostník si môže vybrať z podnikateľského účtu akúkoľvek sumu. Nie je tu stanovená žiadna minimálna požiadavka na objem hotovosti alebo finančných prostriedkov na bankovom účte. U s.r.o. nie je povolený nenávratný výber z pokladnice alebo bankového účtu spoločnosti na osobné účely.

Zrušenie s.r.o. je v porovnaní so živnosťou zložitejšie aj drahšie. Neuhradené záväzky visia vždy iba na spoločnosti, a tú môže podnikateľ poslať do konkurzu. Aj tu je možnosť využitia služieb špecializovaných odborných firiem ako prostredníkov. Tie vedia zabezpečiť predaj sro (najvýhodnejší spôsob zrušenia spoločnosti, pretože môže byť aj značne ziskový), likvidáciu sro, zrušenie súdom alebo zlúčenie spoločnosti.

S.r.o. je ako právnická osoba v porovnaní so živnosťou dôveryhodnejším biznis-partnerom, pretože sa chápe ako kapitálovo silnejšia a podnikateľsky skúsenejšia, aj keď to nemusí byť pravda.

Pri zjednodušenom zhrnutí vyplýva, že ak chce podnikateľ podnikať sám a krátko (iba to skúsiť, či to pôjde), alebo ak podniká v malom, je neplatiteľom DPH a potrebuje flexibilnejší príjem k svojim príjmom, je preňho väčšinou výhodnejšou formou podnikania živnosť. Ak sa podniká vo veľkom a ak je podnikateľ zároveň platiteľom DPH a chce obmedziť riziko svojho ručenia, prípadne priberať do podnikania aj nejakých spoločníkov (investorov), alebo ak chce predávať / prevádzať podiely na zisku, je preňho výhodnejšou formou podnikania väčšinou spoločnosť s ručením obmedzeným.

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net


Zdieľajte článok, stránku na sociálnych sieťachPodnikanie, Dane, DPH

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist