Zahraničné spoločnosti offshore a onshore

Čo je to offshore a onshore spoločnosť, aké sú ich výhody a nevýhody a aké sú medzi nimi rozdiely. Kedy je vhodnejšie založiť si offshore spoločnosť a kedy onshore spoločnosť. Prečo majú daňové raje zlú reputáciu.

Offshore spoločnosť je spoločnosť, ktorá má sídlo podnikania mimo domicil majiteľa, väčšinou v tzv. "daňovom raji". Ide o úplne legálnu spoločnosti, ktorá podniká v súlade s platnou legislatívou zvolenej krajiny. Najznámejšie offshore krajiny (tzv. daňové raje) sú Cyprus, Seychely a karibské ostrovy. Disponujú výhodnejším zdanením, lepšou ochranou vlastníkov a sú nezávislé od slovenského podnikateľského prostredia. Každá offshore krajina je špecifická, má vlastné zákony a podmienky pre podnikanie. Väčšinou však vo všetkých offshore krajinách platí obmedzenie na miesto podnikania v krajine založenia, čo znamená, že offshore spoločnosť môže podnikať všade na svete okrem domácej krajiny. Keďže celý svoj príjem potom offshore spoločnosť dosahuje mimo krajiny, kde má sídlo, môže byť väčšinou úplne oslobodená od dane z príjmu právnickych osôb. V niektorých offshore krajinách je a zákaz vykonávať určité obchodné aktivity (napríklad poisťovníctvo, obchodovanie na Forexe,...), alebo je pre niektoré činnosti potrebné získať licenciu. Odhaduje sa, že viac ako polovica svetových peňazí je priamo alebo nepriamo držaných v offshore krajinách a že tento trend bude stúpať.
Pre Vašu laserovú tlačiareň odporúčame spoľahlivé tonery Canon. Záruka kvality za výhodnú cenu.
Offshorové spoločnosti majú široké využitie, od bežného online podnikania, až po vytváranie holdingových štruktúr (na držanie podielov v ďalších spoločnostiach). Medzi ich najväčšie výhody patrí veľmi nízke (prípadne aj nulové) zdanenie zisku, minimálna administratívna náročnosť pri zakladaní, rýchle založenie (do pár dní), ochrana majiteľov (ich anonymita) a minimálna (prípadne žiadna) regulácia v podnikaní (nemusia viesť učtovníctvo ani podávať daňové priznanie). Keďže celosvetovo narastá počet súdnych sporov týkajúcich sa majetku, zmlúv a iných obchodných záujmov, držanie časti aktív prostredníctvom offshore spoločnosti môže významne pomôcť ochrániť majetok vlastníka spoločnosti. V krajinách, kde sa zakladajú offshorové spoločnosti, neexistuje verejný Obchodný register a identitu vlastníka spoločnosti pozná iba miestny právnik, ktorý danú spoločnosť registroval.
Odporúčame kurzy angličtiny pre firmy vedené inovatívnymi metódami, kde sa vzdelania spája so zábavou. Jazykové kurzy na mieru. Výučba vás vtiahne, zapojí a správne motivuje.
Nevýhodou offshorových spoločnosti v porovnaní s bežnými s.r.o. sú vyššie vstupné náklady na založenie spoločnosti, fixný ročný poplatok za licenciu a registračného agenta, väčšinou zákaz podnikania v sídle spoločnosti a horší imidž spoločnosti v očiach obchodných partnerov.

Proces založenia offshorovej spoločnosti je veľmi jednoduchý a rýchly (do pár dní) a dá sa vyriešiť online prostredníctvom špecializovaných firiem.

Výraz „daňové raje“ sa často používa v súvislosti s trestnou činnosťou a táto účelová propaganda je podporovaná vládami mnohých štátov. Samozrejme, že niektorí kriminálnici využívajú offshore spoločnosti, ale to automaticky neznamená, že by offshore spoločnosti mali byť tabu pre tých, ktorí ich dokážu využívať v rámci platných zákonov.

Offshore spoločností sú často prepojené v štruktúrach s onshore spoločnosťami.

Onshore spoločnosť je zahraničná spoločnosť, ktorá má sídlo v štáte, ktorý ponúka nižšie daňové alebo administratívne zaťaženie a zároveň aj možnosť podnikať v štáte, kde spoločnosť sídli. Najznámejšie onshore krajiny sú Veľká Británia, Holandsko, Hongkong, Cyprus, Malta, Írsko, USA a Nemecko. Onhore spoločnosti sú povinné viesť účtovníctvo, podávať daňové priznanie aj platiť dane z príjmu právnických osôb. Medzi ich hlavné výhody patrí vyhnutie sa niektorým zrážkovým daniam a dosiahnutie veľmi nízkeho celkového zdanenia, zvyčajne blížiace sa k nule, možnosť využívať zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ľahšie získavanie obchodných partnerov, lepší imidž a prestíž.

Proces založenia onshorovej spoločnosti je tiež veľmi jednoduchý a dá sa vyriešiť online prostredníctvom špecializovaných firiem. Napríklad založenie onshore spoločnosti vo Veľkej Británii trvá po dodaní dokumentov 2 dni.

Spoločnosti, ktoré sídlia a podnikajú v Slovenskej republike sú vystavené častým a nezmyselným zmenám zo strany štátu. Neustále sledovanie zmien v zákonoch zaberá veľa času, preto sú mnohé firmy nútené platiť za externé služby právnych a daňových poradcov. Premiestnenie podnikania do offshore alebo onshore krajiny, prípadne rozšírenie podnikania o zahraničnú spoločnosť v jednoduchšom právnom a podnikateľskom prostredí je preto jedným z riešení, čo môže podnikateľ urobiť. Optimalizácia daňového zaťaženia formou offshore alebo onshore spoločnosti nie je daňovým podvodom ani nezákonným krátením dane, ale využitím legálnych možností.

Image courtesy of Sira Anamwong at FreeDigitalPhotos.net


Zdieľajte článok, stránku na sociálnych sieťachPodnikanie, Dane, DPH

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist