EÚ investuje takmer 3 miliardy EUR príjmov z obchodovania s emisiami do čistejších energetických systémov v 10 krajinách EÚ prostredníctvom modernizačného fondu

EÚ investuje takmer 3 … 24. jún 2024 12:04   Komodity   Európska komisia

EÚ investuje takmer 3 miliardy EUR príjmov z obchodovania s emisiami

Európska únia dnes vyplatila prostredníctvom modernizačného fondu 2,967 miliardy EUR na podporu 39 energetických projektov v 10 členských štátoch EÚ. Tieto investície podporia modernizáciu energetických systémov, zníženie emisií skleníkových plynov v odvetviach energetiky, priemyslu a dopravy a zlepšenie energetickej efektívnosti. Ide o najväčšiu doterajšiu platbu prostredníctvom modernizačného fondu, čím sa celkové výdavky od januára 2021 zvýšili na 12,65 miliardy EUR. Tieto investície pomáhajú členským štátom splniť ich ciele v oblasti klímy a energetiky a prispievajú k dlhodobému cieľu EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Členské štáty, ktoré využili prvú platbu v roku 2024, sú Bulharsko (65,2 milióna EUR), Chorvátsko (52 miliónov EUR), Česko (815,2 milióna EUR), Estónsko (24,1 milióna EUR), Maďarsko (76,8 milióna EUR), Lotyšsko (26,8 milióna EUR), Litva (59 miliónov EUR), Poľsko (697,5 milióna EUR), Rumunsko (1095 miliardy EUR) a Slovensko (35 miliónov EUR). Dnes podporované projekty sa zameriavajú na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, využívanie a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, modernizáciu energetických sietí a energetickú efektívnosť.

K týmto projektom patria napríklad:

  • posilnenie elektrizačnej prenosovej sústavy na podporu integrácie obnoviteľných zdrojov energie v Bulharsku;
  • zavádzanie fotovoltaickej kapacity a kapacity na uskladňovanie energie pre poskytovateľov verejných vodohospodárskych služieb v Chorvátsku;
  • podpora domácností na nadobudnutie a inštaláciu nových fotovoltických systémov v Česku;
  • zlepšenie energetickej efektívnosti a podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov v budovách verejného sektora v Estónsku;
  • modernizácia a rozvoj systémov diaľkového vykurovania založených na energii z obnoviteľných zdrojov v Maďarsku;
  • využívanie obnoviteľných zdrojov energie v bytových domoch, verejných budovách a energetických komunitách v Lotyšsku;
  • rozvoj skladovacích kapacít na vyváženie energetických systémov v Litve;
  • modernizácia nabíjacej infraštruktúry pre nákladnú dopravu v Poľsku;
  • systémy podpory na základe zmlúv o rozdieloch na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v Rumunsku;
  • výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinná kogenerácia na Slovensku.

Ďalšie lehoty pre členské štáty na predloženie investičných návrhov na potenciálnu podporu z modernizačného fondu sú 13. august 2024 v prípade neprioritných návrhov a 10. september 2024 v prípade prioritných návrhov.

Súvislosti

Cieľom modernizačného fondu, ktorý je financovaný z príjmov z obchodovania s emisnými kvótami formou aukcie v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, je podporiť trinásť členských štátov s nižšími príjmami pri ich prechode ku klimatickej neutralite. Prijímajúcimi členskými štátmi sú Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko, ako aj Grécko, Portugalsko a Slovinsko, ktoré sa stali oprávnenými na podporu z modernizačného fondu od januára 2024 v rámci revidovaného systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS).

Modernizačný fond podporuje investície do výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, uskladňovania energie, modernizácie energetických sietí vrátane diaľkového vykurovania, potrubí a sústav, ako aj do spravodlivej transformácie v regiónoch závislých od uhlia. Prehľad predchádzajúcich úhrad možno nájsť tu.

Fond dopĺňa ďalšie nástroje EÚ, ako je politika súdržnosti a Fond na spravodlivú transformáciu. Mobilizuje značné zdroje, ktoré môžu oprávneným krajinám pomôcť podporiť investície v súlade s plánom REPowerEU a balíkom Fit for 55. Funguje pod vedením prijímajúcich krajín v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou (EIB).

Viac informácií

Prijaté rozhodnutia o vyplatení prostriedkov

Potvrdenia prioritných investícií

Odporúčania investičného výboru modernizačného fondu

Zoznam potvrdených a odporúčaných investičných návrhov

Webová stránka modernizačného fondu

Plnenie cieľov Európskej zelenej dohody

Quote

Modernizačný fond je kľúčovým nástrojom na podporu dekarbonizácie a zároveň prejavuje solidaritu v EÚ. 12,65 miliardy EUR, ktoré sme od roku 2021 vyplatili členským štátom, dokazuje náš záväzok dosiahnuť náš cieľ klimatickej neutrality sociálne spravodlivým spôsobom. Podporou tejto skupiny členských štátov pri modernizácii ich energetických systémov naďalej napredujeme na ceste k dekarbonizácii prostredníctvom investícií do čistých technológií, vďaka ktorým budeme konkurencieschopní aj z dlhodobého hľadiska.
Maroš Šefčovič, výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu, medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad 2024-06-23
Dnešné vyplatenie takmer 3 miliárd EUR je ďalším krokom vpred v rámci prechodu Európy ku klimatickej neutralite. Tento rekordný údaj opäť znázorňuje prínosy stanovovania cien uhlíka a investovania príjmov do našej zelenej transformácie spôsobom, ktorý je prospešný pre našich občanov, naše priemyselné odvetvia a klímu.
Wopke Hoekstra, Commissioner for Climate Action 2024-06-23
Na realizáciu zelenej transformácie Európy majú zásadný význam cielené a účinné investície, ktoré kombinujú ciele v oblasti klímy, konkurencieschopnosti a súdržnosti. V prípade modernizačného fondu je podpora poskytovaná na modernizáciu ich energetických sietí, zlepšenie energetickej efektívnosti a urýchlenie cenovo dostupného prechodu od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie veľmi pozitívnym krokom. Z dnešného oznámenia o doteraz najrozsiahlejšej platbe vyplýva, že modernizačný fond EÚ sa stal kľúčovým mechanizmom financovania na urýchlenie dekarbonizácie našich hospodárstiev s cieľom splniť ambiciózne európske ciele v oblasti klímy.
Ambroise Fayolle, European Investment Bank Vice-President 2024-06-23
Zdroj: Európska komisia

Zdieľajte správu na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené


Komodity

Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist