Komisia prideľuje 77 miliónov EUR na núdzovú podporu poľnohospodárom v Rakúsku, Česku, Poľsku a Portugalsku

Komisia prideľuje 77 miliónov … 9. júl 2024 15:57   Komodity   Európska komisia

Núdzová podpora pre poľnohospodárov

Komisia dnes navrhla mobilizovať 77 miliónov EUR z poľnohospodárskej rezervy na podporu poľnohospodárov zo sektorov ovocia, zeleniny a vinohradníctva a vinárstva v Rakúsku, Česku a Poľsku, ktorí nedávno trpeli nepriaznivými poveternostnými udalosťami bezprecedentného rozsahu, ako aj portugalských výrobcov vína, ktorí čelia vážnym narušeniam trhu.

V návrhoch Komisie prijatých členskými štátmi sa vyčleňuje 10 miliónov EUR Rakúsku, 15 miliónov EUR Česku, 37 miliónov EUR Poľsku a 15 miliónov EUR Portugalsku. Tieto krajiny môžu túto podporu EÚ doplniť vnútroštátnymi finančnými prostriedkami až o 200 %.

Na jar tohto roku Česko, časti Rakúska a časti Poľska postihli bezprecedentné mrazy, ktoré po nezvyčajne miernych teplotách v marci výrazne ovplyvnili sady a vinohrady. Ďalšie škody boli v Poľsku spôsobené krupobitím. Príslušné oblasti a podiel výroby sú významné a ohrozujú hospodársku životaschopnosť dotknutých poľnohospodárskych podnikov. Vnútroštátne orgány rozdelia pomoc priamo poľnohospodárom s cieľom kompenzovať ich hospodárske straty. Rakúsko, Česko a Poľsko budú musieť Komisii oznámiť podrobnosti vykonávania opatrení, najmä kritériá použité na výpočet individuálnej pomoci, zamýšľaný vplyv opatrenia, jeho hodnotenie a opatrenia prijaté na zabránenie narušeniu hospodárskej súťaže a nadmernej kompenzácii.

Medzitým výrobcovia vína v Portugalsku trpia nerovnováhou na trhu, ktorá by sa mohla zmeniť na dlhotrvajúcu a širšiu krízu. Súčasné bezprecedentné hromadenie zásob v Portugalsku je spôsobené poklesom predaja červeného vína v kombinácii so zvýšením produkcie v minulom roku. Portugalsko bolo v roku 2023 členským štátom s najvyšším nárastom výroby v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Podporný balík, ktorý dnes predložila Komisia, bude financovať dočasnú krízovú destiláciu v tejto krajine s cieľom odstrániť niektoré objemy, ktoré v súčasnosti presahujú, a obnoviť rovnováhu trhu. Aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže, alkohol získaný destiláciou sa môže použiť len na priemyselné účely, ako je dezinfekcia, farmaceutický a energetický účel. Vnútroštátne orgány môžu rozdeliť pomoc výrobcom vína, vinárskym družstvám, liehovarom a vinárskym podnikom a stanovia pravidlá pre podávanie žiadostí o podporu. Očakáva sa, že Portugalsko oznámi Komisii vykonávanie opatrenia, najmä pokiaľ ide o množstvá vína stiahnuté z trhu pre každý región.

S cieľom riešiť väčšie výzvy, ktorým čelí sektor vinohradníctva a vinárstva EÚ, Komisia nedávno zriadila skupinu na vysokej úrovni pre vinársku politiku, ktorá by mala predložiť odporúčania pre budúci politický vývoj do začiatku roka 2025.

Platby poľnohospodárom na núdzovú finančnú podporu Česku, Rakúsku a Poľsku sa musia uskutočniť do 31. januára 2025, zatiaľ čo podpora prijímateľom na dočasnú mimoriadnu krízovú destiláciu v Portugalsku sa musí vyplatiť do 30. apríla 2025. Dva akty, ktorými sa stanovujú ustanovenia o podpore, sa prijmú v nadchádzajúcich dňoch a budú priamo uplatniteľné po nadobudnutí ich účinnosti v júli 2024.

Viac informácií

Výnimočné trhové opatrenia EÚ zvyšujú odolnosť poľnohospodárskeho sektora v čase kríz

Quote

Vďaka tejto núdzovej podpore poskytne Európska komisia veľmi potrebnú pomoc našim poľnohospodárom v Rakúsku, Česku, Poľsku a Portugalsku. Veľké klimatické a trhové narušenia, ktoré títo poľnohospodári postihli, opäť poukazujú na význam silnej poľnohospodárskej rezervy v rozpočte SPP s cieľom posilniť stabilitu v súvislosti s čoraz závažnejšími a nepredvídateľnými krízami. Stabilita našich poľnohospodárov má zásadný význam pre stabilitu našej spoločnosti. Komisia bude preto teraz a v budúcnosti stáť s nimi v čase ich potreby.
Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski 2024-07-08
Zdroj: Európska komisia

Zdieľajte správu na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené


Komodity

Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist